Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Nijhof, Erik

Photo

Academic Title

Dr.

Full Name

Erik Nijhof

Date of Birth

13/09/1948

Position

Assistant professor

Profile text

Erik Nijhof is a social historian. He graduated on a thesis on the Eenheidsvakcentrale (1943–1948) and obtained his Ph.D. degree on a dissertation on the labour relations in the Rotterdam harbour between 1945 and 1965. He has published on Dutch social history, welfare arrangements, industrial heritage and the history of technology; from 1992 to 1998 he has been detached to the Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE) and from 1999 to 2001 to the Stichting Historie van de Techniek (SHT). Lately, he has been publishing on the field of general Dutch labour relations since 1870 for the project Bedrijfsleven in Nederland in the Twintigste Eeuw (BINT) and the Limburg miners.   

E-Mail

e.nijhof@uu.nl

Telephone

+31 (0) 30 2536472

Fax

 

Secretariat

 

Working Days

Mo-Fr

Office Hours

Wed. 11.30-12.30

Visiting Address

Drift 10, room 310

Post Address

Drift 10, 3512 BS, Utrecht

Curriculum Vitae

Study

 • 1966-1973 (social and economic) history, Utrecht
  Date of Promotion: 27 May 1988
 • Thesis: ‘Gezien de dreigende onrust in de haven…’ De ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen in de Rotterdamse haven 1945-1965 (Amsterdam 1988)

Publications

 • Coomans, P., T. de Jonge en E. Nijhof, De Eenheidsvakcentrale (EVC) 1943-1948 (Groningen 1976)
 • Bakker, J.H.M., E. Nijhof, ‘Het “Jordaan-oproer” –verzet tegen de steunverlaging in juli 1934’, in Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, jg. 4, no.2 (maart 1978), 35-69.
 • Nijhof, E., P. Schrage en M. Sturkenboom,  ‘De geesel van onzen tijd’  Een onderzoek naar werklozenbeleid en werkloosheidsbeleving in de jaren dertig te Utrecht. Cahiers Sociale Geschiedenis 3 (Leiden 1983)
 • Nijhof, E., P. Schrage, ‘Van bondslokaal tot steunloket: der vakbeweging als sociaal vangnet tijdens de economische crisis in Nederland (1929-1935), in Sociologisch Tijdschrift, jg. 11 no.2 (oktober 1984), 260-285.
 • Nijhof, E., ‘Gezien de dreigende onrust in de haven…’ De ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen in de Rotterdamse haven 1945-1965 (Amsterdam 1988)
 • Schrage, P., E. Nijhof en P. Wielsma, ‘Inkomensontwikkeling van werkenden en werklozen in Nederland, 1913-1939’, in Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis,  jg. 15 no.4 (nov. 1989), 347-394
 • Nijhof, E., J. Boersma en G. de Groot, ‘Regions in Transition. An interregional comparison of  industrialization, labour market and labour movement’, in Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, jg. 18 no. 2/3 (juli 1992), 294-311.
 • Nijhof, E., P. Scholliers, Het tijdperk van de machine. Industriecultuur in België en Nederland (Brussel 1996) 
  Nijhof, E., `Les syndicats de Londres, du Havre, de Rotterdam et de Hambourg 1850-1914', in: J.L. Robert, F. Boll, A. Prost, L'invention des syndicalismes. Le syndicalisme en Europe occidentale à la fin du XIXe siècle, Publications de la Sorbonne, Série Internationale no.53, Paris 1997, p.73-95 
 • Nijhof, E., ‘Une transition paisible vers le capitalisme : les Pays-Bas de 1870 à 1940’, in Le Mouvement social, oktober-december 1998 (nr.185), 59-74
 • E. Nijhof, 'Undeserving casuals: Rotterdam dockers and their unions, 1880-1965’, in S. Davies e.a. (eds.), Dock Workers. International Explorations in Comparative Labour History, 1790-1970 (Aldershot/Burlington/Singapore/Sydney 2000), 405-424.
 • Nijhof , E., ‘Industrialisatie en regionale identiteit’, in C. van Eijl, L. Heerma van Voss en P. Rooy (red.), Sociaal Nederland. Contouren van de twintigste eeuw (Amsterdam 2001),  171-185; 244-247.
 • Nijhof, E., 100 Jaar geleide innovatie. De Nederlandse grafische industrie in de 20ste eeuw (Amstelveen 2001), 135 p.
 • Nijhof, E., ‘Deelstudie 1: Het grafisch complex’, in J.W. Schot e.a. (red.), Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, deel VI: Stad, Bouw, Industriële Productie (Zutphen 2003), 318-337
 • Nijhof, E., ‘Snail and Snail-shell: Industrial Heritage and the Reconstruction of a Lost World’, in: D. Barker, & D. Cranstone (eds), The Archaeology of Industrialization, Society for Post-Medieval Archaeology, Monograph 1 (Leeds 2004), 299-312.
 • Dreyfus, M., E. Nijhof, P. Pasture en N. Whiteside, ‘Syndicalisme et Etat social. Belgique, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas’, in Michel Pigenet, Patrick Pasture, Jean-Louis Robert, L’apogeé des syndicalismes en Europe occidentale 1960-1985  (Publications de la Sorbonne, Paris 2005), 81-108.
 • Nijhof, E., ‘Pensions and Providence. Dutch Employers and the Creation of Funded Pension Schemes’, Enterprises and Society, vol. 10 nr.2 (June 2009), 265-303.
 • Nijhof, E.  en A. van den Berg, Het menselijk kapitaal. Sociaal ondernemersbeleid in Nederland (Amsterdam 2012), 366 p. (verschenen als Bedrijfsleven in Nederland in de Twintigstre eeuw, BINT), deel 4.
 • Nijhof, E., 'De strijd om regulering. De arbeidsverhoudingen in de Limburgse mijnindustrie, 1900-1940'; 'De hoogtijdagen van het overleg, 1940-1965'; 'De sociale gevolgen van de mijnsluitingen', resp. hst. 6, 7 en 11 van A. Knotter (red.), De Limburgse mijnwerkers. Een sociale geschiedenis (te verschijnen in november 2012) NB: hst. 11 samen met J. Peet

 

Themes of Education

• Algemene geschiedenis 19e eeuw
• Algemene geschiedenis 20e eeuw
• Economische en sociale geschiedenis vanaf de middeleeuwen
• Sociologische theorieën en begrippen
• Armoede in het verleden
• Sociaal-economische geschiedenis van Groot-Brittannië
• Sociaal-economische geschiedenis van Duitsland
• Buurtgeschiedenis
• Vakbondsgeschiedenis
• Ondernemersgeschiedenis
• Regionale geschiedenis
• Arme en rijke landen (Landes)
• Noord-zuid-verhoudingen
• Sportgeschiedenis
• Industrieel erfgoed
• Cultureel erfgoed
• Globalisering

Current Education Activities

 

Sideline Activities

 • President Utrechtse Stichting voor Industrieel Erfgoed (USINE),
 • National Representative for the Netherlands in The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage (TICCIH)
 • Board member Stichting Landschap Erfgoed Utrecht
 • Member of Regional Committe of Heemschut (Dutch Heritage Trust)

Interesting Links

www.usine-utrecht.nl

Keywords

Social and economic history of the Netherlands

Working Papers

The development license for SharePoint Cascading Lookup Plus Field Type has expired, please contact sales@kwizcom.com in order to renew your development license.
 Title
There are no items to display.

Research Projects

The development license for SharePoint Cascading Lookup Plus Field Type has expired, please contact sales@kwizcom.com in order to renew your development license.
 Title
link to open itemBedrijfsleven in Nederland in de Twintigste Eeuw (BINT)

Expertise

The development license for SharePoint Cascading Lookup Plus Field Type has expired, please contact sales@kwizcom.com in order to renew your development license.
 Field
There are no items to display.

Attachments

Created at 20-8-2008 11:23 by Luijt, M. van (Martin)
Last modified at 28-6-2012 14:21 by Nijhof, E. (Erik)
Department: Nijhof, Erik