Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
SEH > Education
 

  Education Information

 
Onderwijs economische & sociale geschiedenis, 2010-11
 
Waarom zijn weinig landen rijk en veel landen arm? Wat verklaart de grote verschillen in welvaart tussen bevolkingsgroepen in bepaalde landen? En worden deze verschillen steeds groter, of zullen ze uiteindelijk verdwijnen? Als deze vraagstukken je als historicus interesseren, dan is sociale en economische geschiedenis iets voor jou. Sociaal-economisch historici onderzoeken de oorzaken van economische groei en sociale ongelijkheid. Hoe kunnen we verklaren dat slechts een deel van de wereldbevolking sinds twee eeuwen in grote welvaart leeft, met een redelijk gelijkmatige verdeling van inkomen en vermogen, democratische grondrechten en een verzorgingsstaat? En als het Westen hierin geslaagd is, waarom dan niet landen in andere delen van de wereld? Onderstaande cursussen kijken niet alleen naar het Westen, maar nemen de hele wereld als perspectief. Alleen zo kunnen we verklaringen vinden waarom  sommige groepen mensen, ook niet-Westerse, in het verleden zonder moderne technologie in staat bleken om complexe maatschappijen te laten bloeien, grote steden te bouwen en rijkdommen te vergaren.
 
Maar sociaal-economische geschiedenis doet meer dan economische groei en sociale ongelijkheid te leren begrijpen. Het vak gebruikt de inzichten van de sociale wetenschappen om gericht historische gegevens te verzamelen en daarmee de geldigheid van modellen en theorie├źn op maatschappelijk terrein te toetsen en aanpassingen daarvan te leveren. Sociale wetenschappers beschikken over uitstekende inzichten, maar niet over het historische materiaal om die te toetsen. Historici weten daarentegen bronnen op te sporen en te laten spreken, zodat ze bruikbare toetsstenen opleveren. Op die manier levert sociaal-economische geschiedenis een belangrijke bijdrage aan het voortschrijdend inzicht in het functioneren van menselijke samenlevingen in heden en verleden. (English version.)
 
Zie om een idee te krijgen ook het artikel in de Academische Boekengids van Maarten Prak of het recente boek Global economic history van Robert Allen.
 
Door met Student-assistenten te werken probeert de afdeling economische en sociale geschiedenis ook studenten in het onderzoek te betrekken

Casuscursussen (BA/undergraduate)
 
 
Honger!, Jessica Dijkman (nieuw in 2011-2012).
 
De Nazi economie, Joost Jonker (nieuw in 2011-2012).
 
Aards GelukEwout Frankema (nieuw in 2011-2012).
 
Themacursussen (BA/undergraduate)
 
Onderzoeksseminar II (BA/undergraduate)
 
 
Onderzoeksseminar III (BA/undergraduate)
 
 
 
 
Master cursussen (MA/graduate)
 
 
 
 
 
 
 
MA programma's
 
De afdeling ESG is betrokken bij de volgende MA programma's:
 
 
 
Overige
 
Er is een serie graduate seminars voor promovendi, post-docs, en gevorderde MA studenten.
 

How To Use This Wiki Library.