Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Dendrochronology > Relevant Links
 

 Links by Category

 
 

 Relevant Links

 
Edit
  
Notes
 Cultural Heritage Agency
Ministry of Education, Culture and Science (OCW)
 DANS
Data Archiving and Networked Services (onderdeel KNAW en NWO). Deze organisatie verzorgd nationaal de dataopslag en -ontsluiting voor de Geestes- en Sociale Wetenschappen. DANS ontwikkelt momenteel met de RCE de verduurzaming en ontsluiting van dendrochronologische onderzoeksgegevens (subsidie NWO/GW).
 DCCD tree-ring repository
The DCCD repository contains dendrochronological data and interpretations derived from research of cultural and natural heritage in many European countries. The repository is maintained at DANS.
 The Netherlands Centre for Dendrochronology (RING Foundation)
Stichting RING voert contractonderzoek uit (dateringen van oud hout) en draagt bij aan stages en laboratoriumtrainingen op het terrein van de dendrochronologie. De Stichting staat onder leiding van Prof.dr. E. Jansma.
 Tree Ring Data Standard - TRiDaS
Dit datamodel is ontwikkeld in 2007-2009 om datauitwisseling binnen de dendrochronologie te bevorderen. Tientallen specialisten in vele landen binnen en buiten Europa hebben aan dit model bijgedragen.
 Utrecht University
De UU verzorgt het VKC Dendrochronology.