Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
            Home                  Sponsors                  Links                   Contact               News   


  Wood use in the Early Middle Ages

Supply, processing and exchange of oak in the Low Countries between AD 600 and 900

(uitvoering: R.J. van Lanen en E. Jansma)


Dit project is mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting RING/Nederlands Centrum voor Dendrochronologie en NWO Odysseeproject Vicus Famosus. Het maakte deel uit van onderzoeksprogramma Schatten van het Domplein van de Universiteit Utrecht. Projectleiding: Prof.dr. E. Jansma. Doorlooptijd: 1 maart 2011 - 31 april 2012.

 

Dit project richtte zich op onderzoek van waterputten en andere houtresten uit het Vroeg Middeleeuwse handelscentrum Dorestad (Wijk bij Duurstede), in relatie tot hout uit andere Vroegmiddeleeuwse nederzettingen in Nederland. Het project moest leiden tot een beter beeld van de bosontginning en handelsstromen in deze periode. Ook moest het project leiden tot nieuwe dateringen van al opgegraven archeologische resten uit Wijk bij Duurstede. Daarmee wilden we ook dateringen van Utrechts vondstmateriaal uit de Vroege Middeleeuwen verbeteren.

 


 

Achtergronden

 

Er is al veel onderzoek gedaan naar de archeologische resten van Dorestad. Maar we kunnen het houtonderzoek nog sterk verbeteren. Bij de eerste opgravingen van deze vindplaats gooide men namelijk veel hout weg, omdat dit hout onbruikbaar zou zijn voor dendrochronologie. Deze houding is heel begrijpelijk. In de jaren ’70 van de vorige eeuw werd in Nederland nog geen jaarringonderzoek gedaan. Er waren dus nog geen Nederlandse referentiekalenders ontwikkeld en in Nederland gegroeid hout was op dat moment eenvoudigweg niet dateerbaar. Voor zover hout uit Dorestad (duigen van waterputten) wel dendrochronologisch werd onderzocht, gebeurde dit aan buitenlandse instellingen. Maar dit onderzochte materiaal is niet behouden en de dendrochronologische gegevens zijn vanuit Nederland ontoegankelijk. Daarmee is het onmogelijk geworden deze oudere gegevens te koppelen aan recenter onderzoek van hout uit Dorestad, door Stichting RING en studenten van de Universiteit Utrecht (2009-2011).

 

In project ‘Wood use in the Early Middle Ages’ hebben we geinventariseerd welke houtresten uit de oudere opgravingen nog bewaard zijn en geschikt zijn voor dendrochronologie. Voor zover mogelijk hebben we bij buitenlandse instellingen oude materialen, meetreeksen en bijbehorende documentatie opgevraagd. De resultaten van de inventarisatie zijn in een rapport verschenen. In samenspraak met deelnemers van NWO Odysseeproject Vicus Famosus hebben we dendrochronologisch onderzoek gedaan van een selecte van het nog bewaarde hout. De dendrochronologische gegevens (ouderdom en herkomst) zijn geanalyseerd in samenhang met dendrochronologische gegevens uit andere Vroegmiddeleeuwse vindplaatsen. De resultaten zijn inmiddels gepubliceerd (Jansma & Van Lanen 2016). 


De resultaten van het onderzoek zijn beschikbaar gesteld aan het e-depot voor dendrochronologie, het DCCD, onder projectnummers P:2011501, P:2012501 en P:2015503.

 


 

 

Last updated 11/04/2011

Wood Use in the Early Middle Ages

ProjectsWiki: WUEM Home