Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Logo Schatten van het Domplein
    Home         Partners         Projecten         Links         Nieuws         Contact  

 

Schatten van het Domplein

Reconstructing Roman and Early Medieval Utrecht: New Approaches


 

De Faculteiten der Geestes- en Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht doen sinds 2008 gericht archeologisch, historisch en geowetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van het Utrechtse Domplein en de wijdere omgeving. 

 

Binnen het project wordt op lokaal niveau nauw samengewerkt met Stichting Domplein 2013 en de afdeling Cultuurhistorie en Monumenten van de Gemeente Utrecht.

 

Het project wordt gefinancierd door de Universiteit Utrecht. Ook zijn fondsen beschikbaar gesteld door de Nederlandse Organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO) en de Gemeente Utrecht.  

 

De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd, gepresenteerd op symposia en via websites voor het publiek ontsloten. Zij worden gebruikt in het op de Romeinse tijd gerichte bezoekerscentrum in Leidsche Rijn (Gemeente Utrecht) en het bezoekerscentrum in het Utrechts Centrum voor de Kunsten op het Domplein (Stichting Domplein 2013). Het onderzoek wordt ook gebruikt bij het onderwijs van de Universiteit op het terrein van de archeologie.

 

 

 

Achtergronden Schatten van het Domplein

Andere onderzoeksprojecten

 

 

 

Archeologie

ProjectsWiki: Page 1 Home