Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Logo Schatten van het Domplein
    Home            Partners            Projecten            Links            Nieuws            Contact  

 

Schatten van het Domplein


 

Andere onderzoeksprojecten

 

Sinds 2012 wordt aan het departement Fysische Geografie van de Universiteit Utrecht, Faculteit der Geowetenschappen, een onderzoeksprogramma uitgevoerd naar de Laat Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen (financiering: NWO Geesteswetenschappen, 2012-2017). Dit interdisciplinare programma is getiteld The Dark Age of the Lowlands in an interdisciplinary light, en richt zich op de bewoningsgeschiedenis van de Lage Landen in een landschappelijke en klimatologische context. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de RUG.


Tussen 2007 en 2012 was de Universiteit Utrecht verbonden aan het project Digital Collaboration for Cultural Dendrochronology (DCCD, NWO/GW Investeringen Middelgroot). Het doel was de digitalisering en internationale ontsluiting van dendrochronologische gegevens die verzameld zijn tijdens onderzoek van voormalige landschappen, archeologische sites en gebouwen. Dit project stond aan de basis van twee andere door NWO gefinancierde projecten: (a) Towards a European research and data network for cultural tree-ring studies (2010-2013) en The Iberian Heritage Project: filling in the blanks in European dendrochronology (2009-2011).

 

Terug

 


 

Archeologie

ProjectsWiki: Page 1 Home Read More 1