Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Voorlopig logo Archeologie en Utrecht
    Minor         Cursus Home         Rooster         Docenten         Contact         Nieuws   

 

Cursus Archeologie & Utrecht

Dept. Aardwetenschappen, Faculteit der Geowetenschappen


Terug

 

Collegerooster 2009-2010

 

Datum Werkvorm Starttijd Eindtijd Titel Omschrijving Docent Zalen
15-2-2010 GEO-Hoorcollege 9:00 10:45 Welkomst-college Inleidend college: (a) archeologie; (b) leerdoelen; (c) overzicht colleges; (d) examinering Esther Jansma BBL - 274
15-2-2010 GEO-Hoorcollege 11:00 12:45 Het Nederlands archeologisch bestel Nederlands archeologisch bestel 1940-heden: organisatie, cijfers, instrumenten Roel Lauwerier BBL - 274
17-2-2010 GEO-Practicum 9:00 12:45 Excursie Rijksoverheid Intro's RCE over rijksbeleid en uitvoering door wetenschappers en beleidsmedewerkers; optioneel: rondleiding laboratoria Gerda de Bruijn, Theo Spek, Hans Huisman, Menne Kosian Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort
22-2-2010 GEO-Hoorcollege 9:00 10:45 Archeologische Tijdvakken en Culturen I Introductie archeologische periodisering Europa en Nabije Oosten: overzicht tijdvakken en culturen bovenregionaal Leonard Rutgers BBL - 274
22-2-2010 GEO-Hoorcollege 11:00 12:45 Archeologische Tijdvakken en Culturen II Introductie archeologische periodisering Nederland: tijdvakken en culturen regionaal Ronald Visser BBL - 274
24-2-2010 Geo-Practicum 9:00 12:45 Excursie Gemeentelijke overheid Gemeente Utrecht, sectie Cultuurhistorie Herre Wynia Zwaansteeg 11, Utrecht
1-3-2010 GEO-Hoorcollege 9:00 10:45 De geschiedenis van de stad Utrecht Introductie in de geschiedenis van de stad Utrecht in ruimer verband Renger de Bruin BBL - 274
1-3-2010 GEO-Hoorcollege 11:00 12:45 Stadskernarcheologie in Utrecht Inleiding in de stadskernarcheologie (focus op Utrecht en methoden & technieken) Herre Wynia BBL - 274
3-3-2010 GEO-Practicum 11:00 12:45 Excursie Centraal Museum (museumjaar-kaart meenemen!) Rondleiding Utrechtse schip e.a. Renger de Bruin Centraal Museum, Utrecht
8-3-2010 GEO-Hoorcollege 9:00 10:45 Utrecht in de Romeinse tijd Introductie Romeinse tijd, Domplein in ruimer verband Ronald Visser BBL - 274
  GEO-Hoorcollege 11:00 12:45 Utrecht in de Middeleeuwen De Middeleeuwse geschiedenis van het Domplein in ruimer verband Bram van den Hoven-Van Genderen BBL - 274
10-3-2010 GEO-Practicum 9:00 12:45 Excursie Domplein Bezoek Domplein: introductie ondergrondse bouwresten Theo van Wijck Domplein 24, Utrecht
15-3-2010 GEO-Hoorcollege 9:00 10:45 Bouwhistorische geschiedenis van het Domplein Introductie in de bouwhistorische discipline, met nadruk op staande gebouwen op het Domplein Dirk de Vries BBL - 274
  GEO-Hoorcollege 11:00 12:45 Ondergrondse bouwhistorie van het Domplein Archeologisch onderzoek en reconstructie van de verdwenen St. Salvatorkerk Theo van Wijk BBL - 274
17-3-2010 GEO-Practicum 10:00 12:45 Excursie Domkerk Bouwgeschiedenis Domkerk Dirk de Vries Dom, Utrecht
22-3-2010 GEO-Hoorcollege 9:00 10:45 De genese van het Utrechtse rivierenlandschap  Inleiding bodemvorming en stratigrafie, met de nadruk op Utrecht en omgeving Esther Stouthamer  BBL - 274
  GEO-Hoorcollege 11:00 12:45 Inventariseren, verkennen, waarderen, opgraven  Introductie principes archeologisch veldwerk, met de nadruk op Leidsche Rijn Marieke van Dinter BBL - 274
24-3-2010 GEO-Practicum 9:00 12:45 Excursie archeologische opgraving (onder voorbehoud) Bezoek aan een opgraving (intentie: Utrecht of omgeving) Herre Wynia / Marieke van Dinter Nog vast te stellen
29-3-2010 GEO-Hoorcollege 9:00 10:45 Landschapsarcheologie in Utrecht Introductie in de landschapsarcheologie, met de nadruk op omgeving Utrecht Hans Renes BBL - 274
  GEO-Hoorcollege 11:00 12:45 Scheepsarcheologie in Utrecht Introductie in de (Romeinse) scheepsarcheologie, met de nadruk op Utrechtse vondsten Yardeni Vorst BBL - 274
31-3-2010 GEO-Practicum 10:00 12:00 Excursie RCE Lelystad Onderzoek en conservering Romeinse rivierpramen Esther Jansma / Yardeni Vorst  Lelystad
12-4-2010 GEO-Hoorcollege 9:00 10:45 Herkomst, constructie en datering van De Meern 1 Jaarringonderzoek aan de Meern 1 en verwante schepen, methoden en resultaten Esther Jansma BBL - 274
  GEO-Hoorcollege 11:00 12:45 Documentaire De Meern 4 (film) BCC Time Team documentaire Esther Jansma BBL - 274
14-4-2010 GEO-Practicum 9:00 12:45 Presentatie werkstukken Individuele presentaties en discussie Studenten BBL - 274
21-4-2010 GEO-Tentamen 9:00 12:00       BBL - 274

 

Terug naar minor (cursussen)

 

 

 

Archeologie

ProjectsWiki: Archeologie en Utrecht Rooster 2009 2010