Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Voorlopig logo Archeologie en Utrecht
    Minor    Cursus Archeologie Home    Rooster    Docenten    Contact    Nieuws   

 

Cursus Inleiding in de Archeologie (voorheen 'cursus Archeologie & Utrecht')

Dept. Fysische Geografie, Faculteit der Geowetenschappen


 


Deze cursus biedt een introductie in de Archeologie, met nadruk op de manier waarop de Archeologie in Nederland is georganiseerd.

 

 

 

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de samenhang tussen boven- en ondergronds erfgoed. Er komen allerlei disciplines aan bod die bij de Archeologie worden gebruikt, zoals Fysische Geografie, Historische Geografie en Bouwhistorie.

De cursus is ontwikkeld voor onder andere studenten Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Sociale Geografie, Fysische Geografie en Aardwetenschappen. Het staat eenieder vrij zich in te schrijven. 

Aan het eind van de cursus heeft de student via colleges en excursies de volgende kennis verworven:

·         Basiskennis van de archeologische periodes en culturen, met de nadruk op Nederland.
·         Basiskennis van het ontstaan van het Nederlandse landschap, met nadruk op het rivierengebied.
·         Basiskennis van de voormalige menselijke omgang met het landschap.
·         Basiskennis van de organisatie van het Nederlands archeologisch bestel (actoren en  
         instrumenten).
·         Basiskennis van de ‘archeologische cyclus’.
·         Basiskennis van de archeologie als inter- en multidisciplinair onderzoeksveld, incl. de
         raakvlakken met historische - en fysische geografie, (kunst-)geschiedenis en bouwhistorie.

 

De cursus heeft de volgende opbouw:

Cursusonderdeel
Thema
Sub-thema
1.      Introductie in de archeologie
 
Geschiedenis van de archeologie
-
Archeologische tijdvakken en culturen
 
Het Nederlands archeologisch bestel
 
De archeologische praktijk
 
Landarcheologie: de archeologische cyclus; methoden & technieken
 
Maritieme archeologie: nationaal en internationaal perspectief
 
2.      Archeologie en Utrecht
 
Algemene geschiedenis van Utrecht
-
De Romeinse Tijd en Vroege Middeleeuwen
 
De Volle Middeleeuwen
 
Introductie stadskernarcheologie
 
Introductie bouwhistorie
 
De bouwgeschiedenis van het Domplein
 
3.      Archeologie en landschap
 
Fysische Geografie: het Utrechtse rivierenlandschap
Historische geografie: landgebruik en landschapsinrichting
 
Biogeologie: infrastructuur en lange-afstandsrelaties
 

 

 

 

 

 

Terug naar minor (cursussen)

 

 

 

 

 

Archeologie

ProjectsWiki: Archeologie en Utrecht Home