Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Voorlopig logo Archeologie en Utrecht
    Minor    Cursus Archeologie Home    Rooster    Docenten    Contact    Nieuws   

   

Cursus Inleiding in de Archeologie (voorheen 'cursus Archeologie & Utrecht')

Dept. Fysische Geografie, Faculteit der Geowetenschappen

 

 


 

De cursus wordt gecoordineerd door Prof.dr. E. Jansma (dept. Fysische Geografie). De colleges en excursies worden gegeven door experts die tesamen alle geledingen van de Nederlandse archeologie vertegenwoordigen (universiteiten, rijks- en gemeentelijke overheden en de private sector). Zij worden bijgestaan door promovendi (beperkt aantal gastcolleges).

 

Naam
Expertise
Organisatie
Faculteit/ Sector
C.W. Koot, MSc
Uitvoerende archeologie (opgravingen)
Gemeente Nijmegen
Bureau Archeologie en Monumenten
Drs. J. van Doesburg
Middeleeuwen
RCE
Kennis
Klassieke Oudheid
UU
GW
Bodemchemie, degradatie
Kennis
Paleo-ecologie, Dendrochronologie, Archeologie
Geo
GIS, ruimtelijke analyse
Kennis
Archeologisch bestel, Archeozoologie
Kennis
Historische Geografie
Geo
Fysische Geografie, Rivierengebied
Geo
R. van Lanen (PhD Student)
Archeologie, Romeinse Tijd
Geo
Scheepsarcheologie, onderwaterarcheologie, internationaal beleid
Beleid
Bouwhistorie
Kennis
Th. Van Wijk
Publieksontsluiting, Geschiedenis van Utrecht
 
Erfgoedzorg, juridische zaken, internationale betrekkingen
RCE
Beleid
drs. H. Wynia
Archeologie van Utrecht
 

 

 

 

 

 

Archeologie

ProjectsWiki: Archeologie en Utrecht Docenten