Het Programma Partner is eind 2005 gestart en beoogt in de komende jaren een universiteitsbrede web-gebaseerde omgeving te realiseren middels VKC’s (Virtuele Kennis Centra), die de creatie en het delen van wetenschappelijke en professionele kennisproducten ondersteunen, binnen goed gedefinieerde kennisdomeinen en tussen wetenschappelijk medewerkers, studenten en derden (zoals alumni).  Een VKC faciliteert een specifieke onderzoeksgroep als een online community met optimale communicatie en samenwerkingstools alsmede met de toegang tot een breed scala aan relevante informatie en wetenschappelijke bronnen en tot het professionele netwerk van experts en onderzoekers. De inhoudelijke betrokkenheid bij het eigen wetenschappelijke vakgebied en beroepsdomein krijgt virtueel vorm in een VKC. 

Vanuit een generiek deel (het Basis VKC) zullen per onderzoeksdomein specifieke VKC’s worden ingericht en aangepast aan de specifieke behoefte in het betreffende domein. In samenwerking met vertegenwoordigers van het onderzoeksdomein (docent/onderzoekers) worden specifieke tools gemaakt en aansluiting gezocht bij de onderzoekspraktijk. Een VKC doet recht aan de soms grote verschillen tussen disciplines en het specifieke methodologische karakter van een onderzoeksdomein. Ieder VKC komt tot stand in nauw overleg met de betrokken onderzoeksgroep(en) en kent een bottom-up werkwijze bij de tot standkoming en de latere uitbouw in de tijd.