Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
 

De uiteindelijke situatie waar we naar op weg zijn (conform onze oorspronkelijke planning en middels overleg met ICT-UU en het SharedService Center) is de volgende:

De VKC omgeving zal in dezelfde omgeving gaan "draaien" als waarin alle centraal geregisseerde projecten (zoals Webpresence) zullen draaien, d.w.z. bij het SSC op een door de instelling beschikbaar gestelde Sharepoint- en hardware-omgeving. Technisch zal de inrichting zo worden (om security redenen) dat de verschillende omgevingen elkaar niet kunnen storen, maar de gebruiker kan zonder het te merken (zonder opnieuw inloggen) vanuit de Webpresence omgeving in het eigen VKC komen en omgekeerd. In de Webpresence omgeving zullen in overleg met faculteiten en belanghebbenden uiteraard ook verwijzingen naar VKC’s worden opgenomen als onderdeel van de centrale UU-website. In termen van "look and feel" en user-interface merkt de gebruiker vrijwel niets van het navigeren van en naar een VKC, want ook een VKC gebruikt de (gezamenlijke) Sharepoint omgeving. Wel zal uiteraard de beschikbare functionaliteit afhangen van waar je je bevindt, in de UU-website of in een VKC.

Naast VKC’s zullen er zeker ook zgn. team-sites beschikbaar komen voor iedereen met een SolisID- d.w.z. voor medewerkers en studenten. Deze zullen vergelijkbaar zijn met Surfgroepen  (https://www.surfgroepen.nl/default.aspx) die ook nu al voor iedereen in het Hoger Onderwijs beschikbaar zijn (bekostigd door SURF i.c. door de bij Surf aangesloten instellingen voor HO).

Teamsites zijn bijzonder geschikt voor adhoc samenwerking en kennen een beperktere functionaliteit dan een VKC (generiek versus specifiek). Dat heeft ook te maken met publieke en gesloten gedeelten binnen een VKC, de toegang tot en het delen van repositories voor kennisproducten, speciale tools voor kennismanagement, de opslag van (primaire) onderzoeksgegevens, enzovoort.

De instelling draagt rechtstreeks (via de betrokken diensten) de kosten omdat deze voorzieningen worden gerekend tot de noodzakelijke en gezamenlijke universitaire informatie-infrastructuur. Voor onderzoeksgroepen die een VKC willen gaan gebruiken zijn er dus geen directe kosten, voor de UBU is dit een van de diensten die zij de universitaire gemeenschap biedt.

VKC’s worden door de UBU ondersteund middels de bestaande technische en organisatorische structuren  waartoe o.a. de UBU medewerkers ter plekke (vak- en informatiespecialisten) behoren. VKC’s komen tot stand via een vraaggericht en "bottom-up" proces, waarin een zgn. basis VKC wordt ingericht conform de behoefte/wensen van de groep.

 

VKC en instelling