Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
 
 
Project lidmaatschap virtueel kenniscentrum

Directe koppeling van digitale wetenschappelijke bibliotheken aan elektronische leer- en werkomgevingen leidt in versnelde mate tot een nieuw type kennisomgeving, hier virtueel kenniscentrum genoemd. Het leren verzamelen, bewerken, presenteren en uitwisselen van wetenschappelijke producten in een virtueel kenniscentrum stelt specifieke eisen aan omgeving en gebruiker. De faculteiten Diergeneeskunde, Geneeskunde en het Departement Farmaceutische Wetenschappen van de Faculteit Bètawetenschappen onderkennen het belang van virtuele kenniscentra en zijn zelf in toenemende mate actief in het doen ontstaan en inrichten ervan. In dit project definiëren de drie faculteiten het lidmaatschap van een virtueel kenniscentrum in termen van academische (beroeps-)vaardigheden en werken componenten er van uit in modules waarin deze specifieke vaardigheden zijn opgenomen. Belangrijk onderdeel van het lidmaatschap is het  kunnen denken, werken en handelen in termen van evidence based medicine (EBM) en evidence based practice (EBP) in een virtuele omgeving. Aan de uitwerking van de modules gaat inventarisatie en uitwisseling van ervaringen tussen de drie faculteiten vooraf.

Door de faculteiten Diergeneeskunde, Geneeskunde en het Departement Farmaceutische Wetenschappen van de Faculteit Bètawetenschappen uitgevoerd.

Looptijd: september 2007 – september 2008 (vervolgtraject aan te vragen in 2008)

Projectleider: Prof.dr. A.de Boer (Farmacie). Uitvoerend projectleider dr. J. Kooistra (UBU)

EMP project