Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
 

Werkwijze in Partner: hoe komt een VKC voor een community tot stand? Bottom-up & Vraaggericht !

 • Eerste fase: presenteren/demonsteren
  • Het Partner team presenteert op zoveel mogelijk plaatsen en voor een zo groot mogelijke groep het Partner programma en de praktische uitwerking van het VKC;
  • Het resultaat is dat groepen geïnteresseerd zijn (of niet);
  • In het positieve geval meldt een groep zich aan bij het Partner team.

 • Tweede fase: belangstelling & bestuurlijke rugdekking  uitrol  basis VKC VKC op maat
  • Als er facultaire instemming is dan kan de planning van de uitrol starten (het is vervolgens nadrukkelijk een gezamenlijke inspanning);
  • Er wordt een gezamenlijke projectgroep ingericht voor de uitrol van het vkc op maat; 
  • Startpunt is een zgn. basis VKC waarin de meest gewenste functionaliteiten al aanwezig zijn en klaar staan;
  • De projectgroep overlegt over modificatie(s) en aanpassingen van het basis VKC t.b.v. de eigen situatie;
  • De UBU ontwikkelt (binnen grenzen van redelijkheid t.a.v. benodigde inspanning en omvang) en zet uiteindelijk het VKC op maat klaar;
  • Dan volgt de feitelijke uitrol, de nodige instructie en het daadwerkelijk vullen met (wetenschappelijke) inhoud;
  • Eventueel begint ook al een traject voor inbedding in het onderwijs: het lidmaatschap! (in samenwerking met het IVLOS).

 • In de jaren hierna zal het VKC evolutionair worden uitgebouwd, wederom als een gezamenlijke inspanning.

 

Algemeen