Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
 

Een programma met de ambitie als dat van PARTNER heeft een tijdshorizon van minimaal 4 jaar om goed gestalte te krijgen en zich voldoende te verankeren in de universitaire gemeenschap. Zover is niet vooruit te plannen met een set van activiteiten die vernieuwend werkt op velerlei fronten en dus voor een goede voortgang afhankelijk is van voortdurend monitoren en bijstellen. Ook betekent de innovatieve aard dat het aanhaken van faculteiten, opleidingen en onderzoeksgroepen geleidelijk zal gebeuren: ‘pioniers’ onder hen zullen het VKC-concept zoals gehanteerd in PARTNER direct aansprekend vinden en het mede vorm willen geven, ‘volgers’ zullen liever eerst resultaten bij anderen willen afwachten en zien alvorens zelf te beslissen mee te doen. Voor de hanteerbaarheid van het programma is enige beperking in het aantal deelprojecten zeker in de eerste fase ook noodzakelijk, om tot goede resultaten te komen van waaruit gestaag verder gewerkt kan worden.

Vanaf einde 2005 is intensief samengewerkt met vooral vertegenwoordigers (docent/onderzoekers) van de faculteiten Diergeneeskunde, Geneeskunde en met name met het departement Farmacie om de contouren helder te krijgen van wat de mogelijkheden en functionaliteit van een VKC moesten zijn. Langzamerhand is de horizon verbreedt naar andere faculteiten (Geesteswetenschappen, Geowetenschappen) en kan het concept VKC in een bijna volwaardige vorm ook gedemonstreerd worden. Nog lang niet is het gedroomde doel bereikt maar de basis is letterlijk gelegd en begin 2009 is de tweede basisversie (het VKC 2.0) een feit.....

Er is nu een vrijwel continu proces gestart van oriënterende gesprekken over het VKC-concept en de mogelijke aanknopingspunten ervoor bij al bestaande ideeën of initiatieven bij potentieel geïnteresseerde vakgroepen/onderzoeksgroepen/opleidingen in faculteiten, geïnitieerd vanuit de programmaleiding op basis van zelf gevonden of aangereikte ‘leads’. Naarmate PARTNER zich ontwikkelt en beter bekend raakt zullen potentieel geïnteresseerden ook steeds vaker zelf contact zoeken over deelname. .

Faculteiten