Het programma Partner is eind 2005 gestart en beoogt in de komende jaren een universiteitsbrede web-gebaseerde omgeving te realiseren middels Virtuele Kennis Centra. VKC's ondersteunen de creatie en het delen van wetenschappelijke en professionele kennisproducten binnen goed gedefinieerde kennisdomeinen tussen wetenschappelijk medewerkers, studenten en derden (zoals alumni). Een VKC faciliteert een specifieke onderzoeksgroep als een online community met:

  • optimale communicatie- en samenwerkingstools
  • toegang tot een breed scala aan relevante informatie en wetenschappelijke bronnen 
  • toegang tot het professionele netwerk van experts en onderzoekers

De inhoudelijke betrokkenheid bij het eigen wetenschappelijke vakgebied en beroepsdomein krijgt virtueel vorm in een VKC. Vanuit een generiek deel (het Basis VKC) zullen per onderzoeksdomein specifieke VKC’s worden ingericht en aangepast aan de behoefte in het betreffende domein. In samenwerking met vertegenwoordigers van het onderzoeksdomein worden tools op maat gemaakt en aansluiting gezocht bij de onderzoekspraktijk. Een VKC doet recht aan de soms grote verschillen tussen disciplines en het specifieke methodologische karakter van een onderzoeksdomein.

Volgens veel wetenschappers en beleidsmakers bevinden kennisproductie en kennisdeling zich, door ontwikkelingen in de ICT, in een overgangsfase naar een nieuwe vorm van kennisontwikkeling. Wereldwijd wordt veel geïnvesteerd in ICT infrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek. Deze eScience geeft wetenschappers toegang tot geavanceerde tools en grote databases, biedt hen de mogelijkheid informatie en onderzoeksresultaten te delen en ondersteunt samenwerking tussen wetenschappers.
Cf Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT), 2008, www.awt.nl.