Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
 

Een virtueel kenniscentrum is het best voor te stellen als een combinatie van een online bibliotheek gericht op een bepaald kennisdomein en een online werkomgeving gericht op de kenniscreatie in dat domein. De digitale opslag- en bewaaromgeving van een bibliotheek wordt gekoppeld aan een elektronische werkomgeving en aangevuld met communicatiemiddelen. Het kennisdomein zelf wordt bepaald door hen die de betreffende kennis ontwikkelen en onderhouden. Zij zijn lid van het virtueel kenniscentrum. Kernbegrippen zijn:

 • opslag (repository)
 • samenwerking (collaboratory)
 • kennisdomein (knowledge base)
 • communicatie (communication)
 • niet plaats gebonden (distributed)
 • permanent bereikbaar (online)
 • lidmaatschap (membership)

De diverse onderzoeksgemeenschappen hebben ieder een eigen virtueel kenniscentrum, waar de community met elkaar bepaalt wie er permissie krijgt om nieuwe kennis en idee├źn toe te voegen aan een onderzoeksonderwerp en wie er alleen leesrechten krijgt. Een virtueel kenniscentrum kan voor een specifieke onderzoeksgemeenschap veel meer betekenen dan alleen een goed beveiligde werkomgeving. U kunt er:

 • met collega-onderzoekers uit binnen- en buitenland samenwerken in een gedeelde workspace
 • werken aan uw eigen documenten in uw persoonlijke workspace
 • planning van projecten bijhouden
 • evenementen, mededelingen en blogs van collega-onderzoekers bekijken 
 • voorlopige onderzoeksresultaten delen
 • relevante links uitwisselen
 • data opslaan en delen

Naast een afgeschermd gedeelte kent een virtueel kenniscentrum van een bepaald kennisdomein ook een openbaar gedeelte dat voor iedereen toegankelijk is. Op die plek geeft de betreffende onderzoeksgemeenschap bijvoorbeeld een overzicht van alle onderzoeksprojecten en wordt toegang geboden tot openbare (onderzoeks)gegevens en publicaties.

De onderzoeksinformatie, projectgegevens, artikelen, en kennisproducten waar u samen aan werkt, worden op een centrale plek buiten de eigen computer voor u bewaard. De Universiteitsbibliotheek bewaakt de duurzaamheid (toegang en opslag), waardoor het werk nooit door een storing verloren gaat. Als een Partner in Science werkt de UBU intensief met iedere community samen om het virtuele kenniscentum tot een in vele opzichten veilige, dynamische en effectieve werkomgeving te maken. De UBU biedt u tijdens deze samenwerking de benodigde expertise om de virtuele werkomgeving van de community vorm te geven, waardoor u zich kunt concentreren op de inhoud.  

 

Functionaliteit