Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
 

PARTNER is een strategisch programma van de Universiteitsbibliotheek Utrecht in nauwe samenwerking met tal van faculteiten dat in 2005 van start is gegaan. Het beoogt de realisatie van een infrastructuur die de universiteitsbibliotheek in staat stelt de ambitie Partner in science verder vorm te geven in de "virtuele wereld". Een centrale rol hierin speelt het concept van Virtuele Kennis Centra (VKC's) die het delen en creĆ«ren van kennis(producten) binnen academische kennisdomeinen optimaal moeten ondersteunen. Eind 2007 werd de finale versie van een prototype VKC opgeleverd en getest. Dit was de eerste stap in de praktische realisatie van het Partner programma. In 2008 zijn de eerste VKC's, voor een aantal verschillende kennisdomeinen, ingericht en in gebruik genomen. Zowel het aantal VKC's als de inhoud ervan is aan continue groei onderhevig.

Het VKC is een verzameling van componenten. Het betreft in eerste instantie generieke componenten voor samenwerking en communicatie, die in elk VKC kunnen terugkeren. Te denken valt aan hulpmiddelen voor:

  • discussies over onderzoeksideeĆ«n en -voorstellen
  • het uitvoeren van een onderzoeksproject
  • kennisuitwisseling
  • stage-informatie
  • bestuurszaken

Daarnaast worden bibliotheekfaciliteiten (Aleph catalogus voor papieren publicaties, Omega zoekmachine voor digitale publicaties, Igitur archief voor UU-publicaties) op een nieuwe wijze aangeboden die extra functionaliteit biedt voor het werken in de community.

Naast de generieke componenten zijn er ook specifieke componenten die niet in elk VKC opgenomen zullen worden (tenzij daar behoefte aan is). Te denken valt aan een onderdeel voor:

  • onderzoekstages 
  • primaire onderzoeksdata (in ontwikkeling)
  • Evidence Based Critical Reviews (t.b.v. Evidence Based Medicine, in ontwikkeling met subsidie van SURF)

VKC's zullen overwegend in SharePoint 2007 worden gerealiseerd en sluiten daarmee aan bij het Web Presence Project van de Directie ICT, maar bij de realisatie van VKC's wordt nadrukkelijk ook aangesloten bij en gebruik gemaakt van andere (open source) software.

Programma