Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
 

Het Partner programma wordt gedragen door vele universitaire partijen: Faculteiten, IVLOS, UBU en directie ICT, die allemaal een ander belang hebben. De rol van de bibliotheek is faciliterend en ondersteunend. Voor de Universiteitsbibliotheek is het programma essentieel om haar dienstverlening in een steeds virtueler wordende wereld op een hoog niveau te kunnen blijven bieden.

Missie van de UBU vereist het:

Dienstverlening van hoge kwaliteit aan de universitaire gemeenschap waar het duurzame opslag en toegang tot wetenschappelijke kennis(producten) betreft.

  • Bewezen kwaliteit en betrouwbaarheid (door de eeuwen heen voor fysieke kennisproducten)
  • Gidsrol waar het virtuele kennisproducten betreft

Anticiperen op een veranderende wereld (virtualiteit) maakt het noodzakelijk:

Uitbreiding van fysieke naar virtuele kennis(producten) vereist van de UBU een essentiƫle uitbreiding van haar rol naar het virtuele domein.

  • Toename van de varieteit in digitale kennis(producten) voor onderzoek en onderwijs (b.v. digitale leerobjecten)
  • Toename belang en omvang e-publishing en repositories
  •  Koppeling onderzoeksdata en de publicatie ervan (landelijk programma SURFShare)

De UBU heeft de positie, de middelen en de kennis om het waar te maken:

Dynamiek van onderwijs en vooral onderzoek vereisen een slagvaardig anticiperen op de constant veranderende werk- en leeromgeving.

  • Vakinhoudelijke kennis (vakspecialisten)
  • Informatietechnische kennis (informatiespecialisten en ontwikkelaars)
  • Contacten op de werkvloer
  • Korte lijnen en bottom-up
Relatie met UBU